Reservas

Envíanos os datos da túa reserva

Se desexas achegarte a O Mazo e propoñer unha reserva, a través do formulario podes proporcionarnos os teus datos e comentarios. Tamén podes chamarnos ao teléfono

00 34 608 277 430
reservas@aldeadomazo.com

Condicións da reserva

De acordo co establecido na normativa vixente da Xunta de Galicia, para formalizar unha reserva de praza deberase remitir un anticipo do 40% do prezo total da estancia reservada. Considerándose confirmada a reserva dende o momento da súa recepción polo titular do establecemento.

En todo momento o cliente poderá desistir dos servizos solicitados tendo dereito á devolución das cantidades abonadas, aínda que deberá indemnizar ao titular do establecemento con:

- O 40% do anticipo cando a anulación se faga con máis de 7 días e menos de 1 mes de antelación á data fixada para ocupar o aloxamento.

- O 100% do anticipo cando a anulación se faga con 7 ou menos días.

A anulación considérase so dende o momento no que o titular do establecimiento recibe comunicación da misma a través do e-mail: (reservas@aldeadomazo.com).

Por outra parte, á chegada do primeiro día débese realizar entre as 17 h. e as 22 h. Se necesitaran chegar máis tarde, deben avisarnos para entender que van a ocupar a/s habitación/s.

Nome completo
E-Mail
Tel. / Móvil
Reserva